KSCWielsbekelogo.svg

Nieuwe voorzitter

Maandag heeft de Raad van Beheer op haar vergadering verkozen voor de periode van 1 jaar :

 

- voorzitter : Jean-Pierre De Leersnyder

- ondervoorzitter : Guy Lambrecht

- secretaris : Bruno Vermeulen

- penningmeester : Joost Van Nieuwenhuyse