KSCWielsbekelogo.svg

Tombola FATBIKE

Registreer uw lotje van de tombola via ons [contactformulier]:

* Vul je naam en e-mailadres in.

* Vermeld bij "vraag of suggestie" je lotnummer(s)

 

Lotjes kopen nog steeds, dit op thuiswedstrijden en evenementen bij KSCW!

 

Gelieve vooraleer je nummers te registreren ook nog even het wedstrijdregelment door te nemen. [hier ook in pdf]

 

WEDSTRIJDREGLEMENT:

 

Organisatie
KSC Wielsbeke , Oostdreef 19 – 8720 Wakken, organiseert tussen 15 september 2017 en 10 december 2017 een tombolawedstrijd onder de naam " FATBIKE " . Hierbij kan door het aankopen van een lot een rijwiel gewonnen worden . Dit rijwiel is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de wedstrijden van het eerste elftal en de jeugd en dit in de middenkantine gelegen op de terreinen van de voetbalclub te Wielsbeke domein Hernieuwenburg.

 

Prijs
De tombola omvat slechts één prijs namelijk een fiets " FATBIKE " genaamd , wat verwijst naar de brede banden waarop het frame van de sportieve fiets is aangebracht . De fiets heeft een winkelwaarde van 1.375 €. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.


Deelname
Aan de wedstrijd kan iedereen deelnemen die een genummerd lot koopt ter waarde van 5 euro.


Via het contactformulier op de website van KSC Wielsbeke - www.kscwielsbeke.be - kan men het lotnummer registreren.


Wie geregistreerd is of wie persoonlijk aanwezig is op de trekking, komt in aanmerking voor het winnen van de prijs.


Bepaling van de winnaar – Prijs
De winnaar wordt door de voorzitter van de voetbalclub of zijn vervanger getrokken op zondag 10 december 2017 na de thuiswedstrijd KSC Wielsbeke - KSKV Zwevezele. Alle verkochte lotnummers gaan in een trommel . Komen in aanmerking als winnaar : zij die hun nummer geregistreerd hebben via het contactformulier op de website of hij/zij die persoonlijk aanwezig is op de trekking.


Bij de trekking wordt tevens een reservenummer getrokken in geval het winnende lot niet wordt geclaimd .


De winnaar die niet aanwezig is, wordt persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres opgegeven bij de aanschaf van het lot en wordt vermeld op de website van de club Indien de winnaar persoonlijk aanwezig is, wordt de fiets hem onmiddellijk overhandigd .


Indien niet persoonlijk aanwezig wordt de fiets overhandigd na afspraak met de winnaar.


Privacy
De naam, voornaam en adres van de winnaar wordt doorgegeven aan de organisator van de wedstrijd met het doel hem/haar de prijs te kunnen toekennen.


Aansprakelijkheid
De organisator, in casu KSC Wielsbeke, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of de organisator die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben.


De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of ongevallen die er kunnen uit voortvloeien van welke aard dan ook.


Meer algemeen kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.


Geschillen
Door deelname aan wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van het reglement, evenals elke toekomstige beslissing die de organisator zou moeten nemen.


Betreffende de vragen en antwoorden van de tombolawedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Over de wedstrijd wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd behalve de communicatie naar de winnaar toe.


De organisator behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.


Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.


Niet voorziene gevallen zullen door de organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de organisator bindend zal zijn.


Varia
De organisator behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de tombola te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de organisator.


Deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisator de naam van de winnaar (naam en postcode en eventueel ook foto) kan publiceren op de website van de club en dit als activiteit binnen het voetbalgebeuren .