KSCWielsbekelogo.svg

Verplaatsing naar Oostduinkerke

De spelersbus vertrekt zondag om 12u30 aan ‘t Brouwerijtje (Rijksweg 42, Sint-Baafs-Vijve).  Supporters kunnen meereizen naar Oostduiunkerke met de spelersbus.

 

Op voorhand verwittigen bij Guy Lambrecht!

[MAIL] of  via 0475/35.97.50