KSCWielsbekelogoJeugd.svg

Health corner

Medische staff jeugd

Coördinator:

Sportarts:

 • Dr. Torbeyns Stijn (huisarts, zéér belezen in sportgeneeskunde)
  • Kortrijkseweg 114, 8530 Harelbeke
  • 056/715.441 (groepspraktijk ,best afspraak maken bij hem persoonlijk)
 • Dr.Van Hulle Charlotte

Kinépraktijk:

Diëtiste:

Sportverzorger A-kern & Beloften:

Footpass

Footpass.png

Interne procedure bij blessure

Wat te doen bij voetbalblessure?

Een voetbalblessure kan dusdanig erg zijn dat er tijdelijk niet kan worden gevoetbald.  Het niet-actief zijn als voetballer kan variëren van enkele dagen tot vele maanden. 
Niet voetballen, betekent een verlies aan voetbalconditie en bewegingscoördinatie.
Als er té snel opnieuw gestart wordt met trainen of als men zich forceert om het vereiste conditionele niveau te behalen, heeft men een verhoogd risico in herval van de blessure.  Om dit conditionele verval zoveel mogelijk te beperken en een verantwoorde terugkeer in de trainingen/wedstrijden te bespoedigen, moet de voetballen zich houden aan een aantal op voorhand gemaakte afspraken.

 

Volgende stappen moeten gerespecteerd worden:

 1. Iedere blessure MOET gemeld worden aan de trainer en de medisch coördinator, Demulder Brenda.
 2. Indien medisch advies noodzakelijk, vraag ‘formulier aangifte ongeval’ bij de trainer/afgevaardigde of print het formulier af via de site van KSCW Wielsbeke jeugd.  Waar je ook bent, iedere club beschikt over universele aangiftes!!! 
 3. Meld je aan bij de sportarts van de club, (info zie medische staff), tenzij er een dringend consult via spoed noodzakelijk is.   Laat het medische luik altijd direct invullen.
 4. Vul het omstandigheidsverslag zelf in en bezorg dit samen met het medische luik tijdig (binnen de 2 weken na datum ongeval) terug in de brievenbus van het secretariaat in Hernieuwenburg.  Breng Brenda hiervan op de hoogte, dan kan zij deze afhalen en doorsturen.
 5. Behandel je kwetsuur volgens het advies en behandelplan van de arts.  Kiné wordt bij voorkeur gevolgd bij de praktijk Callewaert/Wemel (info zie medische staff).
 6. De kiné communiceert met de medisch coördinator (Brenda) omtrent evolutie, herstel en heropstart trainingen onder bepaalde welomschreven individuele voorwaarden.
 7. Bij herstart van de trainingen laat Brenda het aangepast trainingsschema weten aan de trainer.
 8. Zowel bij lichte of zwaardere blessures moet er eerst minstens 2 volle weken intensief getraind worden vooraleer de speler aanspraak kan maken op een selectie voor een wedstrijd.
 9. De genezingsdocumenten worden je, na aangifte,  via de verzekering toegestuurd.  Eens je voldoende hersteld bent bezorg je deze terug aan de club, met alle onkosten (brievenbus aan secretariaat Hernieuwenburg).   Je stelt de medisch coördinator per mail op de hoogte hiervan.
 10. Na een aantal weken zal je de vergoeding ontvangen, rekening houdende met de limieten van de mutualiteit en de aftrek van een dossierkost.