Verzamelen vanaf 5h00 met ontbijt, vertrek om 6h00!
Vertrek in Keulen in voorzien om 21h00.
€45.00 p.p. (Ontbijt, drank op de bus, busrit)
Inschrijven bij Rocco of Fietje!