Missie

Visie van de club

a. Bestaansreden / kernactiviteit van de club

KSC Wielsbeke stelt zich als voetbalvereniging tot doel om 3 belangrijke rollen te vervullen:

1. Sociaal-maatschappelijke rol

De club streeft ernaar om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel volwassenen als jongeren. Tijdens de trainingen en de wedstrijden komen mensen samen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier wil de club ook een plaats zijn waar volwassenen en jongeren met een andere nationaliteit of huidskleur in onze samenleving zich kunnen integreren. Deze mensen maken van een club een vereniging en die vereniging moet belangrijker blijven dan het individu.
KSC Wielsbeke wil ook ‘één club’ zijn en geen verzameling van een eerste ploeg en een jeugdwerking met verschillende doelstellingen. Zowel op als naast het veld wil de vereniging een betekenisvolle rol spelen.

2. Sportieve missie
Sporten blijft voor iedereen een belangrijk middel om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de mogelijkheid aan volwassenen en jongeren om hieraan deel te nemen via hun favoriete sport.
In eerste instantie heeft de club tot doel om met het eerste elftal te streven naar sterke resultaten en de top te spelen in zijn reeks. Daarnaast wil de club een kwalitatieve jeugdopleiding binnen de eigen gemeente Wielsbeke aanbieden die de zekerheid biedt dat op termijn eigen jeugdspelers kunnen doorgroeien tot volwaardige spelers van het eerste elftal. Binnen deze jeugdopleiding staan fair-play en teamgeest voorop.

3. Zakelijke missie
KSC Wielsbeke streeft een financieel gezonde structuur na met verantwoordelijkheid, transparantie naar taken toe en een aangepaste accommodatie. Dit alles is nodig om iedereen een optimale leeromgeving aan te bieden.

b. Algemeen streefdoel / toekomstbeeld van de club

Het is de bedoeling om iedere jongere - zowel jongens als meisjes - uit Wielsbeke en/of omgeving de mogelijkheid te geven zich aansluiten bij KSC Wielsbeke. Hij of zij moet wel in aanmerking komen om bij de KBVB aangesloten te kunnen worden. KSC Wielsbeke Jeugd speelt vanaf de middenbouw op interprovinciaal niveau.

De club wil in competitie uitkomen op deze niveaus : met gewestelijke (t.e.m. U10), provinciale ploegen (t.e.m. U11) en vanaf U12 enkel nog interprovinciale ploegen. 

Daar wij zeer begaan zijn met onze jongeren worden vanaf de leeftijd U8 testmomenten georganisseerd. Zo kunnen we de jongeren begeleiden om op het correcte niveau in te schrijven. Op deze manier krijgt elk kind de kans om op zijn/haar niveau te voetballen. Bij KSC Wielsbeke hanteren we immers de gouden regel : "Iedereen start en speelt eveneveel"

c. Organisatiecultuur : identiteit van de club

KSC Wielsbeke Hernieuwenburg vzw heeft in 2010 na mislukte fusiebesprekingen een doorstart moeten nemen. Wij willen de Wielsbeekse jeugd de kans geven om in de eigen gemeente hun favoriete sport te beoefenen. Zij krijgen de kans om zich sportief te ontwikkelen en door te groeien naar het eerste elftal als zij voor zichzelf door hard te werken die kans creëren. Meer Wielsbeekse spelers maakt dat supporters en inwoners zich met de club kunnen identificeren. Dit moet leiden tot meer voetbalplezier en meer enthousiasme voor het voetbal. Nadat KSC Wielsbeke in het seizoen 2021-2022 de titel pakt in 1e provinciale komt het opnieuw uit in de nationale reeksen. De beloten komen daardoor terug uit in de nationale reeksen.  Onze jeugdploegen spelen vanaf U10 op interprovinciaal niveau. 


Wij als Raad van Beheer van KSC Wielsbeke zijn overtuigd dat het opleiden en het begeleiden van jeugdspelers steunt op 2 pijlers: een sportieve en een pedagogische. Om dit te realiseren werken wij met kwalitatief hoogstaande trainers en begeleiders.
Voetbal moet in de eerste plaats plezant en ontspannend zijn voor de jongeren. Het is een ploegspel waarbij het belangrijk is om samen te werken. Samen oefenen, samen luisteren naar de trainer, samen spelen, samenkomen, … Sociale vaardigheden ontwikkelen: een voortrekkersrol opnemen maar ook ten dienste van de anderen.
De jeugdopleiding wil technische en tactische vaardigheden aanleren. Snelheid en ontwikkeling van het eigen lichaam zijn belangrijk in de ontwikkeling van jonge spelers. Zij moeten mentaal weerbaar worden. Succes en tegenslag liggen soms dicht bij elkaar en soms kan men van een tegenslag meer leren. Het is belangrijk dat spelertjes vriendschapsbanden met elkaar aangaan zodat zij elkaar kunnen steunen en zij samen doelen kunnen nastreven.
Normen en waarden zijn opgenomen in het spelersreglement. Gemaakte afspraken leren wij na te leven. Bij inschrijving wordt dit document ondertekend door de speler – ouders. Wij dragen sportiviteit, respect voor zichzelf en de anderen en verdraagzaamheid hoog in het vaandel.

d. Kernwaarden van de club

KSC Wielsbeke wil een financieel gezonde en een gewaardeerde club zijn in de regio. Wij willen met de middelen die voorhanden zijn, en spelers uit de nabije omgeving van Wielsbeke op een zo hoog mogelijk sportief niveau spelen. De jeugdopleiding moet kwalitatief hoogstaand zijn zonder onze eigenheid als familiale club te verliezen.
Team: trainers, spelers, ouders, vrijwilligers en gemeente moeten samen werken; dit is noodzakelijk voor het bestaan van de club
Trouw: de vereniging bestaat uit een trouwe kern medewerkers uit Wielsbeke die zich met veel enthousiasme inzetten voor de club
Eenvoud: geen grote dure woorden, gewoon doen
Ambitie: een gezonde realistische ambitie om het samen goed te doen.

Visie van de club mbt jeugdopleiding en doorstroming

a. Rol van de jeugdopleiding binnen de club

De jongeren zijn het belangrijkst en moeten plezier beleven aan het voetbal. Toch stelt KSC Wielsbeke ook het beste te halen uit haar jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn individuele talenten en mogelijkheden. Wij willen daarom onze jeugdopleiding jaar na jaar verbeteren. KSC Wielsbeke wil een opleidingscentrum zijn waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. Waarden en normen (teamspirit, sportiviteit, vriendschap, eerlijkheid, …), sportieve ontwikkeling en doorstroming zijn de kernwoorden van de jeugdspeler binnen onze jeugdopleiding.

b. Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern

Het talent dat in de jeugdopleiding aanwezig is, moet de kans krijgen om door te stromen naar de A-kern. Eigen talentvolle spelers krijgen voorrang op externe spelers. Bij KSC Wielsbeke krijgt (bijna) iedere speler de kans bij de B-kern (beloften). Van daaruit moet de speler zich verder ontwikkelen en bewijzen dat hij een plaats verdient in de A-kern.

 

Strategische doelstelling:
Een brede basis aan de onderkant en een kwalitatieve punt aan de bovenkant (piramide). Via onze clubvisie zijn we er van overtuigd dat we jaarlijks 1 à 2 jongeren moeten kunnen overhevelen naar de A-kern. De trainer van de A-kern wordt betrokken bij de jeugdopleiding. Hij leidt de training en de wedstrijden van Jong KSCW. Hierdoor leert hij onze talenten kennen vanaf de leeftijd U15 - U16.

c. Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern

In de 2e helft van het seizoen kunnen spelers vanuit U19, bij KSC Wielsbeke hoofdzakelijk eerstejaars, de kans krijgen om mee te trainen met de B-kern (beloften).

De spelers uit de beloften die zich goed ontwikkelen, kunnen – als de technische staf hen bekwaam acht – opgenomen worden in de A-kern. Dit kan gebeuren zowel in of tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen als in de loop van de competitie.